OTWARTE ZAPISY NA WARSZTATY CENTRUM NAUKI KOPERNIK

ZAPISY

  

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA OGROMNE ZAINTERESOWANIE! WSZYSTKIE MIEJSCA ZOSTAŁY JUŻ OBSADZONE, A JEŚLI KTOŚ ZWOLNI MIEJSCE JEST DŁUGA LISTA OCZEKUJĄCYCH. ZAPRASZAMY JEDNAK DO PRZYJŚCIA W SOBOTĘ NA

POKAZY

 

Warsztaty odbędą się 21 marca 2015  w  Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN.  Oferujemy dwa równoległe panele warsztatowe: techniczny i biologiczny. Można zapisywać się tylko na jeden panel! 

Bardzo prosimy o napisanie maila i podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, wieku, panelu i godziny, a także możliwości zapisu na inną, mniej preferowaną godzinę. Ze względu na duże zeszłoroczne zainteresowanie bardzo prosimy o odwołanie zapisu, jeśli nie będą mogli Państwo się pojawić.

  

  PANEL BIOLOGICZNY
I tura: 10.00-13.00
II tura14.00-17.00
Organizowane przez: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Zielony Mózg Tematem warsztatów będą zwierzęta modyfikowane genetycznie ich obrazowanie mikroskopowe i zastosowanie w laboratorium neurobiologicznym. Zapoznamy się z modyfikowanymi genetycznie zwierzętami, których komórki nerwowe świecą na zielono w świetle UV i ich zastosowaniem w badaniach neurobiologicznych. Zaprezentowane zostaną również różne rodzaje mikroskopii, w tym mikroskopia przyżyciowa in-vivo, pozwalająca na rekonstrukcji przestrzennych obrazów mózgu w rozdzielczości pozwalającej na obserwacje pojedynczych komórek w mózgu żywego zwierzęcia.
Jak badamy tajemnice mysiego umysłu? Warsztaty „Jak badamy tajemnice mysiego umysłu?” to wyjątkowa możliwość poznania technik behawioralnych stosowanych przez naukowców badających działanie mózgu. W trakcie prezentacji i pokazów urządzeń uczestnicy poznają odpowiedzi na fascynujące pytania dotyczące zachowania zwierząt laboratoryjnych.
Warsztaty histologiczne Celem warsztatów jest praktyczne przedstawienie metod barwień immunofluorescencyjnych i enzymatycznych mózgu. Po zapoznaniu się z zasadami obowiązującymi w laboratorium, każdy uczestnik własnoręcznie przygotuje preparat mikroskopowy. Zaprezentowane zostaną obrazy barwień prowadzonych różnego rodzaju technikami od prostych metod immunohistochemicznych, poprzez technikę "tęczowych neuronów" (brainbow) po "przejrzysty mózg" (CLARITY).

 

 

 

 

 

  PANEL TECHNICZNY
Tura: 10.00-13.00 Organizowane przez:

Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki – ZIFI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

Pamięciowy labirynt Wirtualna rzeczywistość to nie tylko sposób na rozrywkę, okazuje się, że to także innowacyjne narzędzie mogące służyć do diagnozy funkcji poznawczych. Poprzez możliwość odtworzenia otoczenia w formie gry 3D, wirtualna rzeczywistość może w sposób trafny przybliżać naturalne warunki życia człowieka. Pozwala  tym samym dobrze odzwierciedlać  jego faktyczne funkcjonowanie. Warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania sprzętu jakim są gogle do wirtualnej rzeczywistości, a także ich wykorzystanie w badaniach nad pamięcią przestrzenną. Osoby chętne będą miały możliwość przejścia przez wirtualny labirynt i sprawdzenie swojej pamięci. Zapoznają się również z procedurą badań przy użyciu tego narzędzia.
Eye tracking w badaniach uwagi wzrokowej Eye tracking to metoda badania ruchu gałek ocznych podczas oglądania różnych scen wizualnych, tj.  zdjęć, reklam, stron internetowych czy filmów. Celem warsztatów jest nabycie wiedzy i podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań eye-trackingowych. Warsztat będzie obejmował wprowadzenie w podstawy teoretyczne i przeprowadzenie przykładowego eksperymentu z wykorzystaniem urządzenia. Ochotnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w badaniu zapisu ruchów oczu, przeanalizowania własnych ścieżek wzrokowych. Ponadto zaprezentowany zostanie program służący do graficznej prezentacji  (mapy uwagi, mapy cieplne) wyników badań psychologicznych z zastosowaniem tego narzędzia
Fizyka pracy serca i mózgu "Elektroencefalografia (EEG) jest szeroko stosowaną w neuronaukach i medycynie metodą śledzenia aktywności bioelektrycznej mózgu.  Wysoka rozdzielczość czasowa EEG oraz metody  lokalizacji pozwalają określić aktywne obszary mózgu. To czyni EEG  jednym z podstawowych narzędzi obrazowania pracy centralnego układu nerwowego. Serce podobnie jak mózg wykazuje swoją własną aktywność bioelektryczną. Metodą jej pomiaru jest elektrokardiografia (EKG). Metoda ta charakteryzuje się również wysoką rozdzielczość czasową, co czyni z tej metody doskonałe narzędzie badawcze i diagnostyczne.
Na Warsztatach zademonstrujemy sposób zapisu i  przetwarzania pomiarów EEG, a następnie jego zastosowanie do lokalizacji  aktywności bioelektrycznej mózgu. Omówimy liniowe oraz nieliniowe metody analizy sygnałów uzyskanych z EEG oraz EKG. Zostaną również zaprezentowane najprostsze sposoby modelowania pracy mózgu i serca. "