Organizatorem warsztatów jest Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki – ZIFI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki to specjaliści z różnych dziedzin. W jego skład wchodzą nie tylko fizycy, informatycy, czy matematycy, ale również psychologowie i kognitywiści. Wspólnie działają oni w ramach Laboratorium Neurokognitywnego, w którym pracują nad realizacją różnorodnych projektów. Do badań wykorzystują nowoczesny sprzęt: EEG, eye tracker oraz rezonans magnetyczny. To właśnie dzięki takiej aparaturze możliwy jest precyzyjny pomiar i zaawansowana analiza, niezbędna do poznawania prawidłowości działania ludzkiego mózgu.

W pracowni funkcjonuje kilka podzespołów. Największy z nich, BabyLab, skupia się na realizowaniu projektu mającego na celu badanie i trening różnicowania dźwięków mowy oraz pamięci roboczej u dzieci i niemowląt.

W ramach ZIFI pracuje również grupa osób testujących wpływ gier na funkcjonowanie poznawcze. Część tego zespołu zajmuje się tworzeniem gier i wirtualnych przestrzeni wykorzystywanych do treningów.  Szczególne miejsce w tych badaniach poświęcono seniorom, działaniu ich pamięci oraz rezerwy poznawczej, a także wspomaganiem ich funkcjonowania - zarówno poprzez treningi poznawcze, jak i fizyczne. W ramach badań efektywności treningów, grono naukowców interesuje się również badaniem neuroplastyczności.

Nieodłącznym elementem każdego eksperymentu jest analiza danych. Z tego względu w Laboratorium Neurokognitywnym działa także specjalny zespół zajmujący się właśnie obróbką i analizą zebranych w badaniach danych. Członkowie tej grupy specjalizują się w metodach lokalizacji aktywności bioelektrycznej mózgu oraz w zastosowaniach metod uczenia maszynowego do analizy danych zbieranych podczas badań mających na celu odkrywanie neuronalnych podstaw procesów poznawczych takich jak uwaga, pamięć, uczenie się czy wnioskowanie.