Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, mającą na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Jest to impreza naukowa organizowana od 15 lat z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA, a wspierana przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Do wygłaszania wykładów zapraszani są wybitni specjaliści z dziedziny neurobiologii, neurologii, psychiatrii, neuropsychologii i neurofizyki. Wykłady mają otwartą formułę i są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką badań układu nerwowego oraz najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie nauki.

WYKŁADY ONLINE:

Włodzisław Duch "Perspektywy nauk neurokognitywnych"

Sławomir Murawiec

Sławomir Murawiec "Jak działa psychoterapia?"

Krzysztof Turlejski

Krzysztof Turlejski "Eksperymentowanie na zwierzętach. Mity, fakty, etyka i prawo. Wykład CARE."

Maria Barcikowska

Maria Barcikowska "Choroba Alzheimera - stan wiedzy i niespełnione oczekiwania w 2015."